Om Hellested

Hellested info


Hellested Friskole & Børnehus

Bronzealderhøjen Elverhøj

Hellested Dejli'Brugs Danmarks bedste!


Hellested sogn ligger i den vestlige del af Stevns kommune, som nu består af gl. Stevns kommune og Vallø kommune der blev slået sammen pr. 1. januar 2007.

Hellested er lokalcenter og kirkesogn i et landområde med landsbyerne Tåstrup, Barup, Risby og Arnøje, for ialt ca. 1200 indbyggere. Hovedbyen på Stevns er Store Heddinge. Offentlige kontorer findes i både Store Heddinge og i Hårlev.


Dagli' Brugsen i Hellested er et samlingssted, hvor man, udover at gøre sine indkøb, kan finde information om aktiviteter i byen. Desuden ligger Østsjællands bedste cykelforretning i Hellested. Friskolen er vores lokale skole. Den tager udgangspunkt i det enkelte barn for at fremme og styrke barnets selvværd og selvforståelse - for at barnet skal føle tryghed og opleve ligeværd. Et højt fagligt niveau i alle fag vægter højt, samt ønsket om engagerede forældre.


Movia busrute 255 kører igennem byen mod henholdsvis Køge og Rødvig. I Hårlev hvor bussen stopper ved stationen, kører Regionstog mod henholdsvis Køge og Faxe Ladeplads. Der er 15 min. drift i hverdagene i alt 66 afgange mellem Hårlev og Køge og 30 minutters drift i weekender.


Hellested er et aktivt lokalsamfund med et godt sammenhold, hvor det er nemt som ny at blive hurtigt "integreret".


Et af de gode aktiver i byen er den lokale idrætsforening, hvor det er muligt at udfolde sig med fodbold, badminton, squash, gymnastik, boksning, volleyball og agility, såvel for store som små. I det lokale forsamlingshus er aktivitetsniveauet højt vinteren igennem, med et bredt udbud af arrangementer for byens borgere med bl.a. onsdagscafé, dilettant, høstfest og loppemarked. De frivillige aktiviteter er vigtige for at holde vores samfund levende og bæredygtigt.


På hjemmesiden kan du bl.a. finde information om institutioner og foreninger, samt se en kalender over lokale aktiviteter. Det er Hellested Borgerforening som driver og administrerer hjemmesiden i tæt samarbejde med de andre lokale foreninger. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller input, så vores fælles hjemmeside hele tiden er opdateret og til gavn for alle i vores lokalsamfund.


Lidt historie –


Hellested har været beboet siden stenalderen. Nord for Hellested ligger jættestuen Maglehøj fra bondestenalderen. Syd for byen, nær Barup, ligger bronzealderhøjen Elverhøj, og i udkanten af Hellested, mod vest, ligger den anseelige middelalderkirke. Et af vikingtidens største guldfund er fra Hellested, som er en stor, unik ring, der er fremstillet af lyst, sølvholdigt guld, måler 23 x 31 cm og vejer 317 g. Den henregnes ofte til halsringene fra germansk jernalder, men er formentlig fremstillet i ældre romersk jernalder.


Om Elverhøj fortæller gamle sagn, at elverfolk danser omkring gravhøjen efter mørkets frembrud. Det sker i høsttiden, hvor højen står på gloende pæle. Hvidtjørnen på højen er en gave til højens folk fra høvdingen på Stevns. Elverfolkene passer så godt på busken, at heste, der spiste af den, dør på mystisk vis. I 1600-tallet nedskrev sprogforsker og folklorist Peder Syv folkevisen ’Jeg lagde mit Hofvet til Elver-Høy’. Peder Syv var fra 1664 og frem til sin død i 1702 sognepræst i Hellested i Stevns Herred, som ligger en kilometer fra højen. Folkevisen blev inspiration for Johan Ludvig Heiberg, da han skrev stykket ’Elverhøj’ i 1828. "Elverhøj" blev til Danmarks nationalskuespil. Få år senere, i 1842, var det så H. C. Andersens tur til at lægge sit hoved til Elverhøj og han skrev efterfølgende eventyret af samme navn.


Hellested havde fra 1780 til 1919 et fattighus Hellested Hospital mere info  Dansk - English - Deutsch

og her fra Stevns LokalarkivMindetavler om Hospitalet er opsat i 2017 med gavmild støtte fra Stevns Brands Fond.


Byen er en typisk landsby med en blanding af huse og gårde. Der er talrige eksempler på udflyttergårde fra landboreformernes tid.

I Tåstrup ligger "Trines hus", der står som for 100 år siden. I forbindelse hermed findes en stor samling gamle landbrugsredskaber. Alt er i privat eje, men med offentlig adgang.


Hellested er stadig et landbrugsområde, men da jorden er på færre og færre hænder er mange landbrugsbygninger efterhånden frigjort til almindelig beboelse. Hellested Mejeri er omdannet til industri og er blevet kraftigt udbygget. Byen er desuden præget af huse fra begyndelsen af 1900-tallet, suppleret med parcelhusbyggeri fra 60'erne og fremefter.

Peder Syv mindestenen i Hellested, opstillet 1921.

Maleri i Hellested Kirke der formodes at forestille Peder Syv.

•  Copyright © Hellested Borgerforening 2015  •