Borgerforening

Hellested info
Hellested Borgerforening blev stiftet i 1995 og har godt og vel 135 medlemmer.


Foreningens formål er:

At styrke sammenhold og samkvem i Hellested.

At varetage Hellesteds interesser overfor myndigheder.


Dette formål opfylder vi blandt andet ved at stå for denne hjemmeside. Desuden står Borgerforeningen for forskellige faste aktiviteter i løbet af året:


 Onsdagscaféen, hvor der er fællesspisning med to retter mad, til rimelige penge, hver onsdag i forsamlingshuset, fra oktober til april

Årsfest i marts med dilettantforestilling

Bålfest Sankt Hans aften på fællesarealerne bag ved den gamle skole

Diverse arrangementer i samarbejde med Hellested Forsamlingshus


Derudover bliver der nedsat arbejdsudvalg i det omfang og tempo, der er brug for det.


Borgerforeningen holder sin årlige ordinære generalforsamling i februar måned hvert år, hvilket vil fremgå af kalenderen her på siden, blive annonceret i Stevnsbladet, samt i Dagli'Brugsen.


Vi vil gerne have flere medlemmer, og hvis du vil støtte vores arbejde med dit medlemskab, eller ønsker at deltage i det frivillige arbejde, så kan du henvende dig til bestyrelsen.


Kontingentet for 2020 til Hellested Borgerforening er 100 kr. pr. medlem.


Du kan overføre via netbank til konto reg. 6060 konto nr. 5697378 husk at påføre dit navn, du kan betale via Mobilepay 18863 eller du kan betale direkte i Dagli'Brugsen i Hellested.  

Bestyrelsen

Formand               

Anne-Grethe Mathiesen

Taastrupvej 35                                                         

4672 Klippinge         Valgt for perioden 2020-2022

Tlf.: 20237806  

E-mail: agm@postkasse.com

                                                                    

Birgit Smedegård Olesen

Granvej 5

Hellested                   Valgt for perioden 2020-2022

4652 Hårlev

Tlf.: 27116625

E-mail: birgit@smedegaardolesen.dk


Frank Grooss

Bygaden 2

Hellested                   Valgt for perioden 2019-2021

4652 Hårlev

Tlf.: 40313150

E-mail: fgrooss@mail.dk      

Kasserer

Nina Winsløv

Elvervangen 3 F

Hellested                   Valgt for perioden 2019-2021

4652 Hårlev

Tlf. 50568250

E-mail: nw.regnskab@gmail.com

 

Lars E. Petersen

Skolevangen 23

Hellested                   Valgt for perioden 2020-2022

4652 Hårlev

Tlf. 40311177

E-mail: lep@firma.tele.dk

 

Mette Houmøller

Langekær 7

Hellested                   Valgt for perioden 2019-2021

4651 Hellested

Tlf. 20765131

E-mail: mette@houmoeller.com


Marianne Nielsen

Kærvangen 9

Hellested                   Valgt for perioden 2019-2021

4652 Hårlev

Tlf. 64690936 eller mobil 25769637 (dårlig forbindelse)

E-mail: majoni2429@gmail.com

 

Suppleant

Leslie Rydén

Skovfogedens hus

Boelsskovvej 13       Valgt for perioden 2019-2021

Arnøje

4660 Store Heddinge

Tlf. 42342223

E-mail: ryden@cool.dk

•  Copyright © Hellested Borgerforening 2015  •