Hellested Vandværk

Hellested info

 

Chloridazon

 

Hellested Vandværks fire boringer er blevet analyseret for det meget omtalte pesticid Chloridazon og de to nedbrydningsprodukter Chloridazon-desphenyl

og Chloridazon-methyl-desphenyl.

 

Ingen af de tre produkter er påvist i boringerne på koncentrationsniveauet 0,01 µg/L. Grænseværdien i drikkevand er på 0,1 µg/L.

 

14/11-2017

 

Bestyrelsen for Hellested Vandværk

Bestyrelsen er sammensat af følgende personer

Formand: Nils H. Toubro 5650 1078/6179 3814

Kasserer: Lars Bakholm Pedersen

Vandværkspasser: Poul-Ejner Poulsen 2276 3619

(Hellested)

Vandværkspasser: Jørgen Vosgerau 6130 0577

(Bækager)

Bestyrelsesmedlem: Henrik Ipsen 5650 1021

 

 

Hellested Vandværk informerer 31. dec. 2016

2016 har stået i investeringernes tegn, både hvad angår sikkerhed og forbedringer for forbrugerne. Den store markbeholder over for forsamlingshuset blev i august tømt for vand og grundigt renset og efterset for sprækker og revner. Den fremstod heldigvis i meget fin stand og den efterfølgende mikrobiologiske analyse viste helt rent vand.

 

I oktober informerede vi om udskiftningen af alle vandmålere med elektroniske ditto. Selve udskiftningen er nu overstået og systemet er nu under test og afprøvning. En stor del af målerne kan aflæses automatisk via antennen, men der er stadig en del som kræver manuel aflæsning. Denne aflæsning foretages lokalt med et håndholdt instrument. Vi er i kontakt med leverandøren for at finde en løsning på problemet.

 

Imidlertid skal ingen forbruger selv foretage aflæsning af målerne ved årsskiftet.

 

Vandværket har sørget for aflæsning af alle målere tæt på årsskiftet.

 

Som nævnt i oktoberskrivelsen bliver der mulighed for den enkelte forbruger via smartphone at følge sit eget forbrug. Denne løsning vil komme, men vi finder det hensigtsmæssigt, at få det overordnede system helt på plads inden.

 

Det elektroniske system har allerede givet os mulighed for i tide at informere enkelte forbrugere om uregelmæssigheder i deres vandforbrug. Der er bl.a. tale om løbende toiletter, som på årsbasis kan koste mange penge.

 

 

Generelt har de to vandværker kørt godt og tilfredsstillende. Begge bygninger har fået lagt nyt tagpap på og Bækager har fået renoveret tagkanten.

 

Ønsket om at fremsende mobilnumre og/eller mailadresser (for hurtig udsendelse af nyttig information) har resulteret i modtagelse fra 94 forbrugere. Mange tak for det. Vi er registreret med 251.

 

Oplysninger om vandværket med diverse dokumenter såsom Takstblad, Analyser, Vedtægter og anden information vil man fremover kunne hente på Hellesteds hjemmeside: www.hellestedinfo.dk ( se nedenfor)

Vandindvinding: 25.000 m3 pr. år

Vandanalyserne er lovmæssigt fastlagt.

De vigtigste nøgletal fra de seneste analyser 10. okt. 2016 er vist i nedenstående skema.

Generelt: God kvalitet, hvor alle kravværdier er overholdt.

Parameter, enhed

Målt værdi

Gl. Hellested v/v

Målt værdi

Bækager v/v

Tilladelig værdi

Bemærkninger

Nitrat, mg/L

1,0

1,7

50

 

Jern, mg/L

0,03

0,011

0,1

 

Flourid, mg/L

0,63

0,55

1,5

 

Chlorid, mg/L

44

22

250

 

Nikkel, µg/L

5*

0,5*

20

 

Total fosfor, mg/L

0,005

<0,008

0,15

 

Calcium, mg/L

100

83

<200

 

Mangan, mg/L

0,01

0,0047

0,02

 

Hårdhed, °dH

20

16

30

Hårdt vand

Kimtal ved 37°C pr. mL

<1

<1

5

 

Kimtal ved 22°C.

38

<1

50

 

Coliforme bakterier

<1 pr.100 ml

<1 pr.100 ml

i.m.

Må ikke forekomme i drikkevand

Chlorerede opløsningsmidler, µg/l

<0,05

<0,05

1

 

Pesticider, øvrige, µg/L

<0,01

<0,01

0,1 generelt

Analyseret for 33 stk.

mg/L: milligram pr. liter .µg/L: mikrogram pr. liter (µg = 0,001 mg)

i.m.: ikke målelig *: Gennemsnit af boringsanalyser (2012)

 

 

• Copyright © Hellested Borgerforening 2015 •