Borgerforening

Hellested info

 

 

Hellested Borgerforening blev stiftet i 1995 og har godt og vel 135 medlemmer.

 

Foreningens formål er:

At styrke sammenhold og samkvem i Hellested.

At varetage Hellesteds interesser overfor myndigheder.

 

Dette formål opfylder vi blandt andet ved at stå for denne hjemmeside. Desuden står Borgerforeningen for forskellige faste aktiviteter i løbet af året:

 

Onsdag caféen, hvor der er fællesspisning med to retter mad, til rimelige penge, hver onsdag i forsamlingshuset, fra oktober til april

Årsfest i marts med dilettantforestilling

Bålfest Sankt Hans aften på fællesarealerne bag ved den gamle skole

Diverse arrangementer i samarbejde med Hellested Forsamlingshus

 

Derudover bliver der nedsat arbejdsudvalg i det omfang og tempo der er brug for det.

 

Borgerforeningen holder sin årlige ordinære generalforsamling i februar måned hvert år, hvilket vil fremgå af kalenderen her på siden, blive annonceret i Stevnsbladet, samt i Dagli' Brugsen.

 

Vi vil gerne have flere medlemmer, og hvis du vil støtte vores arbejde med dit medlemskab, eller ønsker at deltage i det frivillige arbejde, så kan du henvende dig til bestyrelsen.

 

Kontingentet for 2018 til Hellested Borgerforening er 100 kr. pr. medlem.

 

Du kan overføre via netbank til konto reg. 6060 konto nr. 5697378 husk at påføre dit navn, du kan betale via Mobilepay 18863 eller du kan betale direkte i Dagli'brugsen i Hellested.

 

Bestyrelsen

 

Formand

Anne-Grethe Mathiesen - Taastrupvej 35 - 4672 Klippinge - tlf: 20237806 - mail: agm@postkasse.com

 

Øvrige bestyrelses medlemmer

Birgit Smedegård - Granvej 5 - Hellested - 4652 Hårlev - tlf: 27116625 - mail: birgit@smedegaardolesen.dk

Lars Petersen - Skolevangen 23 - Hellested - 4652 Hårlev - tlf: 40311177 - 56501355 - mail: lep@firma.tele.dk

Frank Grooss - Bygaden 2 - Hellested - 4652 Hårlev - tlf: 40313150 - mail: fgrooss@mail.dk

Mette Lindhardt Houmøller - Langekærvej 7 - Hellested - 4652 Hårlev - tlf: 20765131 - mail: mette@houmoeller.com

Marianne Espenhain Nielsen - Kærvangen 9 - Hellested - 4652 Hårlev - tlf: 25769637 - 64690936 - mail: majoni2429@gmail.com

Morthen M.S. Jensen - Hesteskovej 2 - Arnøje - 4660 St. Heddinge - tlf: 24453534 - mail: morthen.jensen@tri-den.dk (suppleant)

 

 

 

Ikke medlemmer af bestyrelsen

Kasserer

Nina Winsløw - Elvervangen 3F - Hellested - 4652 Hårlev - tlf: 50568250 - mail: n.w.regnskab@gmail.com

 

Web, hjemmeside, kalender

Marianne Espenhain Nielsen - Kærvangen 9 - Hellested - 4652 Hårlev - tlf: 25769637 - 64690936 - mail: majoni2429@gmail.com

 

• Copyright © Hellested Borgerforening 2015 •